Lege Oharra


GIZAIDE FUNDAZIOA da www.gizaide.org webgunearen titularra.

  • GIZAIDE FUNDAZIOA da Internet izeneko sare publikoko bere espazio guztietan jasotako jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubide guztien titular, berez edo lagapen-hartzaile gisa, bai eta espazio horietako elementu guztien titular ere (adibidez: irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea, markak edo logotipoak, funtzionatzeko behar dituen ordenagailu-programak, etab.), horien lizentzia-emaileen titulartasunekoak badira ere. Bisitariak konpromisoa hartzen du eskubide horiek errespetatzeko.
  • Guztiz debekatuta dago dokumentuak, argazkiak, filmak, logotipoak eta elementu grafikoak helburu komertzialekin erabiltzea edo argitaratzea, partzialki edo osoki, aurretik horretarako baimenik eskuratu ez bada. GIZAIDE FUNDAZIOARI eskatu behar zaio baimena (gizaide@gizaide.org). Galarazita dago materialak aldatzea, horien gaineko eskubideak GIZAIDE FUNDAZIOAK erreserbatuta badauzka. Azpimarratu behar da erakusgai edo proba-ale bat eskatuko dela behin betiko onarpena eman aurretik. Era berean, argazkiak erabiltzeko baimena ematen bada, honako copyright hau jarri beharko da horiek erreproduzitzerakoan: © Fundación GIZAIDE.
  • Erabilera pertsonala eta ez-komertziala: dokumentuen kopiak egin daitezke, betiere, egile-eskubideak erreserbatuta daudela aipatzen bada eta iturriak adierazten badira, ez bada aldaketarik egiten horietan, eta osoki erreproduzitzen badira.
  • Webguneen arduradunek loturak sortu nahi badituzte webgune honekin, GIZAIDE FUNDAZIOARI jakinarazi behar diote. Horretarako, e-mail bat igorri beharko dute honako helbide honetara: gizaide@gizaide.org. Lotura horiek jartzeak ez du esan nahi lotutako erakunde horiekin elkartzerik edo parte-hartzerik dagoenik. GIZAIDE FUNDAZIOAK eskubidea erreserbatuta dauka edozein unetan sarrera hori ez onartzeko.
  • Ohar hau irakurri ez delako, edo ohar honetan ezarritako betebehar espezifikoak bete ez direlako, edozein motatako kalte-galerak sortzen badira, GIZAIDE FUNDAZIOA ez da erantzule izango inola ere.
  • Espainian indarrean dagoen legeria aplikatuko da, eta eztabaidarik sortzen bada, Madrilgo epaitegien eta auzitegien esku utziko da hori.
  • GIZAIDE FUNDAZIOAREN WEBGUNEARI APLIKA DAKIZKIOKEEN PRIBATUTASUN-ARAUAK.